Handhavingsacties tegen ondermijning in Zeeuwse havens

Vlissingen – Vrijdag 6 juli hebben Politie en Douane handhavingsacties gehouden vanuit de havengebieden Terneuzen en Vlissingen-Oost.

Doel van deze acties is de ondermijning vanuit de havengebieden tegen te gaan. Gelijktijdig is er ook gecontroleerd op strafbare feiten, openstaande boetes en fiscale wanbetalers. Het basisteam Terneuzen, het team Verkeer, het Haventeam en de Douane zijn hierin gezamenlijk opgetrokken.

Het is algemeen bekend dat de Europese havens gebruikt worden door de georganiseerde criminaliteit om allerlei illegale goederen Europa in te krijgen. Verschillende zeehavens hebben afgelopen jaren flink geïnvesteerd in veilige en integere havens met bijbehorende industriële complexen en logistieke knooppunten. Daarbij ligt de nadruk op het tegengaan van ondermijning. Ondanks al deze inspanningen blijft de aanpak van ondermijning in de zeehavens complex. Doordat verschillende handhavingsinstanties samenwerken en daarbij gebruik maken van elkaars expertise, kan er een stevige vuist gemaakt worden tegen ondermijning. Tijdens de handhavingsacties is niet alleen informatie verzameld over voertuig- en goederenstromen, maar ook bijgedragen aan de verkeersveiligheid in de havengebieden.

De voertuigen zijn geselecteerd door motoragenten, agenten in onopvallende politieauto’s en een selecteur aan de openbare weg en vervolgens naar een parkeerplaats aan de Binnenvaartweg in Terneuzen en de Akkerweg in Nieuwdorp geleid.

In Terneuzen zijn tussen 14.00 en 16.30 uur 45 voertuigen en 51 personen gecontroleerd:

 • 1 persoon had een boete openstaan van 192 euro en heeft deze ter plekke betaald;
 • Van 1 fiscale wanbetaler is door de douane diens voertuig in beslag genomen;
 • Van 1 auto zijn de gegevens van alle inzittenden en goederen vastgelegd;
 • 1 persoon heeft een boete gekregen voor het niet kunnen tonen van een rijbewijs;
 • 1 persoon is betrapt op het niet hands free rijden en moet hiervoor flink in de buidel tasten;
 • 3 personen zijn betrapt op het rijden zonder gordel
 • 1 bestuurder heeft een boete gekregen omdat deze een hulpkoppeling onjuist besvestigd heeft.

In Nieuwdorp zijn tussen 17.45 en 19.00 uur 17 voertuigen en 20 personen gecontroleerd. Daar zijn 8 bekeuringen uitgedeeld:

 • 1 persoon kon zijn rijbewijs niet tonen;
 • 4 personen droegen geen gordel;
 • 1 persoon belde niet hands free tijdens het rijden;
 • Vanwege losliggende lading kreeg 1 persoon een boete;
 • Van 1 auto lieten de voorste ruiten onvoldoende licht door. Ook daarvoor is een boete uitgeschreven.