Links naar andere websites
Onze website kan links bevatten naar websites van derden. Dit betekent niet noodzakelijk dat 112Midden-Zeeland deze websites aanbeveelt, met de inhoud ervan akkoord gaat of met deze websites op enige wijze samenwerkt. Evenmin geeft 112Midden-Zeeland enige waarborg over de geschiktheid, juistheid, volledigheid of veiligheid van deze websites. 112Midden-Zeeland is dan ook niet verantwoordelijk voor dergelijke websites en de daarop aangeboden informatie.

 

Intellectuele eigendomsrechten
Alle auteursrechten, databankrechten en andere (intellectuele) eigendomsrechten op de inhoud en vormgeving van deze berusten uitsluitend bij 112Midden-Zeeland. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 112Midden-Zeeland is het niet toegestaan om op welke wijze dan ook (een deel van) websites van 112Midden-Zeeland geheel of gedeeltelijk over te nemen, op te slaan, te hergebruiken of anderszins te verveelvoudigen of openbaar te maken, óók niet als de bron wordt vermeld.

 

Voorwaarden voor het overnemen van nieuwsberichten.

Indien u nieuwsberichten wenst over te nemen, dient u vooraf toestemming te vragen. Indien wij u toestemming verlenen krijgt u eenmalig het gebruiksrecht tegen betaling van €10,- per artikel (excl. BTW). Foto’s, video’s en eventuele illustraties dienen apart te worden aangevraagd. Indien u een compleet artikel wenst over te nemen dient u dit in uw aanvraag expliciet te vermelden. Dit zodat wij voor u een passende offerte kunnen opmaken.

Om toestemming te vragen kunt u contact opnemen per mail via redactie@112midden-zeeland.nl. Vermeld in uw e-mail duidelijk de titel, publicatiedatum en indien mogelijk de naam van de auteur. Ook dient u in uw mail aan te geven welk medium u het artikel zult plaatsen en voor welk doel u het artikel wenst over te nemen, ook vragen wij u het (gemiddelde) bezoekersaantal te vermelden van het medium waarop u wenst te publiceren.

 

Onrechtmatig gebruik van foto/videomateriaal

Indien u onrechtmatig en zonder enige toestemming van ons (112Midden-Zeeland) foto’s en/of video’s gebruikt, behouden wij het recht om u daarvoor te factureren.

Foto’s welke in onze artikelen zijn geplaatst mogen niet zonder toestemming worden gebruikt voor welk doeleind dan ook. Bij overtreding van dit copyright zal per foto een bedrag van €350.- (excl. BTW)worden gefactureerd. Per video is dit bedrag ook €350,-(excl. BTW).

Het is mogelijk vooraf onze foto’s of video’s aan te kopen, neem in dit geval contact met ons op via redactie@112midden-zeeland.nl  en vermeld hierbij de titel en/of de link van het betreffende artikel. Hierop kunnen wij u dan een passende offerte toezenden. In alle gevallen van aankoop dient u 112Midden-Zeeland als bron aan te houden.

 

Uitzonderingen

Uitzonderingen op al het bovenstaande zijn alleen van toepassing voor brandweer, politie en ambulancediensten. Zij mogen onder naamsvermelding beelden van deze website gebruiken.