Burgemeester van Reimerswaal bereidt sluiting Dorpshuis Krabbendijke voor

De burgemeester van Reimerswaal maakt bekend dat zij voornemens is het pand aan de Kerkpolder 30 te Krabbendijke voor de duur van drie maanden te sluiten vanwege het aantreffen van softdrugs.

De gemeente Reimerswaal is eigenaar en verhuurder van het pand, dat in gebruik is als dorpshuis.

Aangetroffen softdrugs

Uit politieonderzoek op 12 december 2018 is gebleken dat zich in het pand aan de Kerkpolder 30 in Krabbendijke een in werking zijnde hennepkwekerij bevond. Tijdens doorzoeking van het pand is een handelshoeveelheid softdrugs aangetroffen. De politie heeft vervolgens een rapportage opgesteld en de burgemeester geadviseerd over te gaan tot sluiting van het pand.

Beleidsregels Opiumwet

In de beleidsnota ‘Handhaving artikel 13b Opiumwet” van de gemeente Reimerswaal is vastgelegd hoe wordt omgegaan met het aantreffen van soft- en of harddrugs in een woning of lokaal. Naar aanleiding van de constatering van de politie is de burgemeester, conform het beleid, voornemens om het pand te sluiten voor een periode van drie maanden. Voordat de burgemeester een definitief besluit neemt over het al dan niet sluiten van het pand, zijn de belanghebbenden op 7 januari in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te brengen. Een definitief besluit verwacht zij over een ruim een week te kunnen nemen.

Reden voorgenomen sluiting

De voorgenomen sluiting van het pand in Krabbendijke is bedoeld om de betrokkenheid van deze locatie bij de georganiseerde drugshandel te doorbreken en eventuele overlast voor de direct omwonenden weg te nemen. Criminele organisaties maken enorme winsten met de illegale teelt van
hennep. Vaak wordt dat illegaal verkregen vermogen geïnvesteerd in legale branches, zoals vastgoed en horeca. Die vermenging van boven- en onderwereld, ook wel ondermijning genoemd, is uiterst zorgelijk. Politie, Openbaar Ministerie, gemeente en de Belastingdienst werken steeds meer samen bij de aanpak van verdachte zaken en personen. Deze integrale aanpak vergroot de slagkracht van de overheid tegen georganiseerde criminaliteit.

Het doel is om misstanden aan te pakken en de georganiseerde- en ondermijnende criminaliteit een halt toeroepen.
Daarnaast wordt met een sluiting bedoeld een signaal af te geven dat in het pand geen activiteiten meer kunnen plaatsvinden die een gevaar zijn voor de openbare orde. De wetenschap dat een pand deel uitmaakt (of heeft gemaakt) van het criminele circuit kan door omwonenden, gebruikers en bezoekers van het pand als zeer bedreigend worden ervaren. Door sluiting wordt het pand onmiddellijk en voor een ieder kenbaar uit het criminele circuit gehaald, waardoor de rust en het veiligheidsgevoel van de omwonenden, gebruikers en bezoekers kunnen terugkeren.