Witte Kruis Zeeland geeft 15 beademingsapparatuur beschikbaar uit ambulances aan ziekenhuizen in Zuidwest-Nederland

Foto: Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid

Zeeland – Het Witte Kruis Zeeland stelt 15 beademingsapparatuur uit ambulances ter beschikking aan de ziekenhuizen in Zuidwest-Nederland.

Samen met de Ambulancezorg Rotterdam-Rijnmond gaven ze vandaag tachtig beademingsapparatuur in bruikleen aan ziekenhuizen in Zuidwest-Nederland. Deze ventilatoren komen uit de ambulances. Ze kunnen worden ingezet op afdelingen waar patiënten met corona worden behandeld en verpleegd. De apparatuur is schaars en er kan op korte termijn een gebrek aan ontstaan. In dat geval kunnen ziekenhuizen direct aankloppen bij het Regionaal Overleg Acute Zorgketen, dat de uitgeleende spullen beheert.

In een ambulance kan het apparaat in principe gemist worden, omdat beademen daar ook handmatig kan gebeuren. Al is dat iets omslachtiger. Alleen tijdens een rit met een IC-patiënt van de ene kliniek naar de andere hebben hebben de ambulances zo een ventilator onderweg echt nodig.
Voor die gevallen blijft in elke uitrukpost een apparaat beschikbaar, zodat een ambulanceteam het kan oppikken wanneer het nodig is. De kwaliteit van de ambulancezorg is dan ook niet in het geding.

Rotterdam heeft vijftig apparaten beschikbaar gesteld. Zeeland en Zuid-Holland Zuid beide 15 apparaten. De uitleentermijn duurt zolang dat nodig is.