Werkzaamheden stilgelegd wegens radioactief afval in Vlissingen

Vlissingen – Op maandag 10 september zijn rond het middaguur de werkzaamheden in de Scheldewijk op het Scheldekwartier achter de Paul Krugerstraat in Vlissingen tijdelijk stilgelegd.

Dit is gebeurd nadat de gemeente door een afvalverwerker op de hoogte is gesteld van een licht verhoogde radioactieve waarde van afgevoerd materiaal.

Containers worden bij de poort van de afvalverwerker voor verwerking altijd gescreend. Met de eerste zeven containers was niets aan de hand, maar in de achtste container was sprake van een licht verhoogde radioactieve waarde. De container is bij de afvalverwerker apart gezet, in afwachting van nader onderzoek. Tot de uitkomsten hiervan bekend zijn, heeft de gemeente uit voorzorg het werk stilgelegd, het terrein afgesloten en is er extra bewaking.

Door de brandweer zijn vandaag metingen verricht op en rond het terrein, er zijn daarbij geen verhoogde waardes gemeten. De Scheldewijk ligt in het noorden van het Scheldekwartier en ligt tussen de Paul Krugerstraat en de De Willem Ruysstraat. Op het terrein worden momenteel alle kabels en leidingen verwijderd om het terrein bouwrijp te maken.