Vogelgriep bij kippenboerderij Schore; duizenden kippen geruimd

Schore – Bij een kippenboerderij in Schore worden vandaag duizenden kippen geruimd wegens de vogelgriep.

In Schore (gemeente Kapelle, provincie Zeeland) is op een legpluimveedrijf vogelgriep vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant. Om verspreiding van het virus te voorkomen worden de circa 76.000 kippen op de locatie geruimd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

In de 1 kilometer zone rondom het besmette bedrijf ligt 1 ander bedrijf dat leeg staat. In de 3 kilometer zone rondom het besmette bedrijf liggen geen andere pluimveebedrijven. In de 10 kilometer zone liggen 5 andere pluimveebedrijven waarvoor het vervoersverbod per direct geldt.

Een vervoersverbod heeft betrekking op alle vogels en broed- en consumptie-eieren vanaf een locatie met vogels. Ook geldt het verbod voor mest van vogels en gebruikt strooisel, en voor andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met gevogelte. Daarnaast gelden regels voor de jacht, zo is het in dit gebied onder andere verboden te jagen op eenden of te jagen in gebieden waar dat watervogels kan verstoren In de regio waar dit besmette bedrijf ligt (regio 15) geldt sinds oktober vorig jaar een algehele ophok- en afschermplicht

Op dit moment wordt er vloeibare koolstofdioxide aangeleverd per vrachtwagen. De koolstofdioxide wordt dan per sprinkler in de stal gespoten. Hierna zullen de kippen worden geruimd.

(Later meer…)