Schade bij autogarage in Goes groot na flinke brand

Goes – Aan de Marconiweg heeft afgelopen nacht een zeer grote brand gewoed in het voormalige pand van de Renault garage.

De brand werd rond 03:00 ontdekt en al snel opgeschaald naar “zeer grote brand”. Onder andere een NL-Alert werd verstuurd met de oproep om ramen en deuren te sluiten en elektrische ventilatie uit te schakelen.

Omdat er al snel bleek dat er niet genoeg water voorhanden was, is door de brandweer al snel een zogeheten “WTS1000” ingezet. Hiermee heeft de brandweer de mogelijkheid om over de afstand van een kilometer veel water snel te transporteren. De Veste aan de Westwal is hiervoor als waterbron gebruikt.

Omdat er bij de brand veel rook vrijkwam zijn ook meetploegen ingezet om het eventuele gevaar voor de volksgezondheid in de gaten te houden. Volgens de veiligheidsregio zijn hierbij geen gevaarlijke stoffen gemeten.

De voormalige garageruimte is volledig verwoest door de hevige brand. Het kantoorgedeelte en de grote, voor de Marconistraat iconische, schoorsteen is behouden gebleven. Er is tijdens de brand geen gevaar geweest op overslag naar andere gebouwen.

Rond 05:00 uur waren volgens de brandweer de grootste vlammen uit en kon het pand gecontroleerd uitbranden. DNWG heeft het gas en de elektriciteit afgesloten.

Rond 05:30 uur heeft de officier van dienst het sein “brand meester” gegeven. Door de brandweer is vervolgens nog enige tijd nageblust. De omgeving van het pand is afgesloten voor onderzoek.

Jelte Poppe

Redacteur