RIVM geeft stookalert in Zeeland af; Stook geen hout

Zeeland – Het RIVM heeft in Zeeland een stookalert afgegeven.

De combinatie van weinig wind en een dunne onderste luchtlaag zorgen dat luchtverontreiniging blijft hangen. De lucht wordt dan slecht ververst. En houtrook kan bestaande luchtvervuiling verergeren. Als er sprake is van smog door fijn stof geeft het RIVM  dan ook altijd een stookalert af.

De rook die vrijkomt bij het stoken van hout is ongezond. De rook bevat schadelijk stoffen zoals fijn stof, koolwaterstoffen, benzeen en koolmonoxide. De rook is voor iedereen ongezond. Maar vooral kwetsbare groepen kunnen last hebben van de rook: mensen met een long-, hart- of vaatziekte, ouderen en kleine kinderen. Bij ongunstige weersomstandigheden of een slechte luchtkwaliteit door fijn stof kan de rook zorgen voor extra luchtvervuiling die blijft hangen. Hoe meer luchtverontreiniging, hoe groter de kans dat mensen gezondheidsklachten krijgen.  Met het afgeven van een stookalert geeft  het RIVM het advies het vuur uit te laten. Daarmee wordt overlast voor de omgeving  voorkomen of verminderd.

Jelte Poppe

Redacteur

(Bron: RIVM)