Officiële overdracht logistieke combinaties Veiligheidsregio Zeeland in Borssele

Borssele –  Zaterdagmorgen 10 november zijn twee nieuwe logistieke verzorgings combinatie’s  en een heringerichte verzorgingsunit haakarm container (VUHC) officiëel overgedragen aan Veiligheids Regio Zeeland (VRZ).

De beide combinatie’s worden gestationeerd bij de korpsen Krabbendijke en Sluiskil die die logistieke verzorging bemannen voor de VRZ. De verzorgingsunit, welke bij grootschalige inzet gebruikt gaan worden als ‘’mobile shelter’’, staat momenteel gestationeerd in Goes op post Oranjeweg. De kosten van van deze combinatie’s worden geraamd op een kleine 80.000 euro.

De totstandkoming van de aanhangers en bussen is een zeer nauwe samenwerking tussen de beide korpsen, de VRZ en de leveranciers van de aanhangers en de interieurbouwers.

Kees Overdulve, Teamleider Materieel Techniek en Logistiek bij VRZ prees alle partijen voor hun inbreng en de totstandkoming van deze in Nederland unieke combinaties, en dankte iedereen voor de positieve inbreng en realisatie binnen het gestelde budget. Er werd in eerste aanleg een werkgroep gevormd met de twee korpsen, VRZ en de leveranciers om de mogelijkhedeh en wensen op een rij te krijgen.
Ook is dit project 100% Zeeuws te noemen omdat het ontwerp en uitvoering geheel in Zeeuwse handen is gebleven. De aanhangers zijn geleverd door PAK aanhangwagens en het interieur werd verzorgd door Goedheer&Huissoon beiden uit Kapelle. De aanhangers worden verplaatst met een Mercedes Vito bus. Er is zelfs al landelijk interesse in de aanhangers omdat Brandweer Nederland ook gekend is in dit unieke project.

Het gehele project werd aangestuurd door Clustercommandant VRZ  Gérard Teunissen.
Het was voor hem een genoegen om alle partijen bij elkaar te brengen en een op praktijk gestoeld product neer te zetten. De wagens zijn voorzien van vele technische en praktische voorzieningen die er toe bijdragen dat er efficent en hygienisch gewerkt kan worden, wat direct gerelateerd is aan het ‘’schoon werken bij de brandweer’’.

VRZ hoopt met deze twee combinaties een goede stap te hebben gezet naar de toekomst wat betreft hygienisch werken bij de hulpdiensten.