Zeeland – De Zeeuwse brandweer had het dit jaar iets drukker tijdens de jaarwisseling dan het jaar ervoor.

De brandweer is voor 94 incidenten gealarmeerd. Vorig jaar waren dit er 79. Hiermee was deze jaarwisseling iets drukker dan vorig jaar.

Samenvatting

Tijdens de jaarwisseling in Zeeland zijn tussen 08.00 uur Oudjaarsdag en 08.00 uur Nieuwjaarsdag in totaal 94 inzetten geweest door de brandweereenheden, die aangestuurd werden vanuit de meldkamer brandweerzorg van Veiligheidsregio Zeeland. Het betreft vooral uitrukken voor buitenbranden en branden bij prullenbakken en containers.

In de periode van 31 december 08.00 tot 20.00 uur waren er 34 inzetten, in de periode tussen 20.00 uur en 1 januari 02.00 uur 50 inzetten en tussen 02.00 en 08.00 uur op Nieuwjaarsdag nog 10 inzetten.

Bij 23 uitrukken was sprake van een Prio 1-inzet, dit zijn spoedeisende inzetten vanwege een bedreiging voor personen of materiële/economische schade. Het merendeel van de incidenten betrof kleine branden, 4 maal werd door de meldkamer opgeschaald omdat het brand in een woning of gebouw betrof.

Belangrijkste incidenten

Tijdens het blussen van een vreugdevuur in Nieuwland was sprake van een grimmige sfeer toen een voorwerp naar hulpverleners werd gegooid. Het incident is ter plaatse gesust en het vuur geblust, wél is door de brandweer aangifte gedaan van geweld tegen hulpverleners. In Vlissingen werd de brandweer met vuurwerk bekogeld. Ook in dit geval is door de brandweer aangifte gedaan. Verder is het verloop rustig, in voorkomende gevallen is samen met de politie opgetreden.

Even na middernacht bleek een vermeende uitslaande brand in een boerderij in ’s Heerenhoek slechts een buitenbrand. Later in de nacht bleek een melding van een uitslaande schuurbrand in Hoofdplaat, zich te beperken tot een kleine brand in een schuur achter woning. Bij deze brand was een kleine hoeveelheid asbest betrokken, het betreffende gebied is afgezet door de brandweer.

Bij een woningbrand in Yerseke is een slachtoffer met zware brandwonden vervoerd naar het ziekenhuis. De brandweer had het vuur in de woning snel onder controle en geblust.

Omstreeks 3.30 uur werd wederom een brand in een boerderij gemeld, ditmaal in Ovezande. Bij aankomst van het eerste blusvoertuig bleek dat dit kon worden beperkt tot een kleine brand in de schuur. Uit voorzorg is een ambulance ter plaatse gekomen om twee personen te controleren i.v.m. rookinhalatie.

De brand in Nieuwland waar de brandweermannen belaagd werden met bierflesjes. De brandweer heeft aangifte gedaan.