Gemeente Kapelle pakt overlast aan en probeert een veilige gemeente te blijven

Kapelle – De gemeente Kapelle probeert een veilige gemeente te blijven. Dit doen ze onder andere door middel van extra BOA’s en een buurtbemiddeling.

De gemeente Kapelle is een veilige gemeente blijkt uit de analyse van het veiligheidsbeleid. Deze analyse is onder andere gemaakt op basis van de politiecijfers, de Veiligheidsmonitor 2017 en de inwoners- en ondernemerspeiling die Kapelle heeft uitgevoerd. De gemeente scoort bovengemiddeld ten opzichte van Zeeland en Nederland. De gemeente heeft de afgelopen jaren veel gedaan op het gebied van veiligheid en blijft zich ook de komende jaren inspannen om de veiligheid op het huidige niveau te behouden of te verbeteren.

Op 3 juli 2018 heeft de gemeenteraad de prioriteiten voor het veiligheidsbeleid 2019-2022 besproken. Zij hebben ervoor gekozen om de nadruk de komende jaren vooral te leggen op: (lokale) jeugd (zowel overlast als de zorg voor onze jeugd), samenwerking zorg en veiligheid en verkeersveiligheid. De prioriteiten zijn vervolgens verder uitgewerkt in het Integraal veiligheidsbeleid 2019-2022. Dit beleid wordt op 20 november 2018 door de gemeenteraad van Kapelle besluitvormend besproken.

De gemeente heeft de afgelopen jaren al veel gedaan op het gebied van veiligheid. Zo is de Algemene plaatselijke verordening (APV) Kapelle aangepast. Een aantal artikelen zijn toegevoegd om beter op te kunnen treden tegen overlast. Denk hierbij onder andere aan de bevoegdheid voor het uitvoeren van de Wet aanpak woonoverlast, de mogelijkheid voor mobielcameratoezicht, het verbod op drugsgebruik in de gehele gemeente en het verbod op gebruik van geprepareerde tassen om winkeldiefstallen te voorkomen. Ook is er extra capaciteit gekomen voor de Buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA) en is Buurtbemiddeling de Bevelanden tot stand gekomen. Inwoners kunnen een beroep doen op buurtbemiddeling als de relatie met de buren hierom vraagt. Op het gebied van verkeersveiligheid zijn extra matrixborden geplaatst waarmee de gemiddelde rijsnelheid continu gemeten kan worden. Tot slot handhaaft de gemeente samen met de politie en andere overheden op vermoedens van illegale en criminele activiteiten.

Veiligheid is niet alleen een taak van de gemeente. Burgemeester Huub Hieltjes roept inwoners dan ook op zelf aan de slag te gaan. ‘Door elkaar aan te spreken op onwenselijke situaties, maar verdachte situaties ook te melden bij de politie. Dit kan ook via Meld Misdaad Anoniem (0800 – 70 70). Samen kunnen we de gemeente veilig houden.’