Brandweermeldingen dalen hard in 2 jaar tijd

NEDERLAND – De brandweer in Nederland heeft dit jaar tijdens de jaarwisseling aanzienlijk minder meldingen ontvangen dan vorig jaar, zo blijkt uit een eerste inventarisatie van Brandweer Nederland. In de meeste regio’s is de jaarwisseling relatief rustig verlopen.

De brandweer kreeg in totaal in de 25 regio’s 3.485 meldingen. Dat is met een afname van 539 meldingen een daling van ruim 13% ten opzichte van de vorige jaarwisseling. ‘Ten opzichte van twee jaar geleden is dat bijna 25%’, zegt voorzitter Stephan Wevers van Brandweer Nederland. ‘Maar ondanks deze stevige daling worden we nog altijd bijna tien keer vaker gealarmeerd dan tijdens een gewone dag. Mooie cijfers, maar nog altijd teveel. Ik denk dat we dit nog verder omlaag kunnen krijgen. We zien dat investeren aan de voorkant helpt. Zo hebben we samen met alle regio’s sterk gebruik gemaakt van sociale media. Ook hebben brandweerkorpsen voorlichting gegeven op scholen. Met deze aanpak gaan we door.’

De meeste meldingen voor de brandweer kwamen uit Rotterdam-Rijnmond (751). Vorig jaar was dat in de regio Haaglanden. Ook dit jaar zien we weer grote verschillen tussen de regio’s. Uit de inventarisatie blijkt dat containerbrandjes en afvalbrandjes het meeste voorkomen en er geen sprake is geweest van grote incidenten. Toch kwam in Buren een persoon om het leven bij een brand in de bovenste verdieping van een appartementencomplex.

Wevers: ‘Het is mooi om te zien dat er nagenoeg geen agressie tegen brandweercollega’s heeft plaatsgevonden, daar waar dit vorig jaar nog in tien regio’s wel het geval was.’ We heeft regio Noord-Holland Noord melding gemaakt van verbaal geweld tegen een centralist van de meldkamer.

De brandweerkorpsen hebben zich goed voorbereid op Oud en Nieuw. Zo werd in Groningen een multi-surveillance team ingezet. Dit team, bestaande uit politie en brandweercollega’s, is ingezet om hulpdiensten te ondersteunen en efficiënter in te zetten. Het team is als eerste ter plaatse om een melding te verkennen. Hierdoor is in de stad Groningen het aantal uitrukken gedaald. Ook in Leiden zijn extra brandweerauto’s samen met politie en gemeente actief geweest om zo snel mogelijk branden te blussen en het afval op te ruimen. Door deze ‘treintjes’ werd brandbaar materiaal preventief opgeruimd.