Controles bij autobedrijven in de regio Oosterscheldebekken

Door:

Jelte Poppe

Redacteur
Oosterscheldebekken – Afgelopen week hebben er diverse acties plaatsgevonden om ondernemers in de autobranche binnen de gemeenten Goes, Kapelle, Noord-Beveland, Schouwen-Duiveland en Borsele bewust te maken van ondermijnende criminaliteit.
De acties zijn in samenwerking met de gemeenten, politie, Belastingdienst, Regionale Uitvoeringsdienst, de RDW, het Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit en Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland uitgevoerd. De actieweek was een succes, naast de bewustwording bij ondernemers over het onderwerp was er ook aandacht voor meldingsbereidheid en de wijze waarop criminaliteit kan worden gemeld.

Ondermijnende criminaliteit heeft invloed op alle ondernemers die op een bedrijventerrein gevestigd zijn. Het kan leiden tot oneerlijke concurrentie, beïnvloedt de goede naam van het terrein en de gevestigde bedrijven en zorgt voor (fysieke) onveiligheid. De betrokken gemeenten willen georganiseerde criminaliteit een halt toeroepen. Mede door deze actieweek laten we zien dat we als overheid gezamenlijk optreden tegen georganiseerde criminaliteit.

De actieweek is niet onopgemerkt gebleven. Er zijn zeven bedrijventerreinen bezocht waar controles zijn uitgevoerd bij bedrijven in de autobranche, er zi

jn 30 bedrijven gecontroleerd en er is met ruim 40 ondernemers gesproken. Wijkagenten hebben contacten aangehaald met de ondernemers en uitleg gegeven over wat de diverse signalen zijn die op ondermijnende criminaliteit kunnen duiden. Tijdens de controles zijn er ook een aantal overtredingen op milieugebied geconstateerd en enkele bedrijven krijgen verscherpt toezicht door de RDW. Eventuele verbanden tussen de autobedrijven die zijn bezocht, worden nog nader onderzocht door de betrokken organisaties.